Showing 1–40 of 148 results

newmember

รู้ลึก รู้จริง เรื่องน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไฮไลต์คู่ใจสาวกสายควัน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการสูบของคนจำนวนมากได้เปลี่ยนจากการสูบควันบุหรี่แบบเดิมเป็นการสูบไอ ซึ่งองค์ประกอบหลักที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญ และขาดไม่ได้เลยสำหรับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นการศึกษาความรู้เบื้องต้นก่อนการใช้จริง คือสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้ว ยังเป็นตัวช่วยตัดสินใจเลือกประเภทที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ และตัวเองได้มากที่สุดอีกด้วย

140 ฿160 ฿
250 ฿
210 ฿
140 ฿
250 ฿
250 ฿
180 ฿
190 ฿
250 ฿
250 ฿
140 ฿
180 ฿
สินค้าหมดแล้ว
140 ฿170 ฿
250 ฿
สินค้าหมดแล้ว
250 ฿
สินค้าหมดแล้ว
250 ฿260 ฿
200 ฿
250 ฿