Showing 1–40 of 42 results

newmember

สินค้าที่มีป้ายกำกับ Uwell

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Caliburn A3S Refillable Pod

(1) 450 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Caliburn Cartridge A2S 2ml 4ชิ้้น/กล่อง

450 ฿

ซิลิโคน

Silicone Koko Prime

150 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Aeglos Cartridge 3.5ml

150 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn A2 Pods Cartridge 0.9ohm

450 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn A3 Pod Kit

(1) 790 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn A3/AK3 Cartridge 1.0ohm (4 ชิ้น/กล่อง)

450 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn A3S Pod Kit

(1) 890 ฿
-14%

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn AK2

850 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn AK3 Pod Kit

990 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn AZ3 kit

850 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn G Cartridge 2ml 2ชิ้น/กล่อง

300 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn G2 Cartridge 2ml (2ชิ้น/กล่อง)

300 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn G3 Cartridge 2.5ml

490 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn G3 Pod Kit

850 ฿
-13%

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn GK2 Vision Pod

950 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn GZ2 kit

950 ฿
-30%

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn Koko Prime World Cup

690 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn Pods Replacement (1 กล่องมี 4 ชิ้น)

450 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn TENET KOKO Pod Kit 18W

1,090 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn TENET Pod Kit 16W

990 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell HAVOK V1 Cartridge

230 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Popreel P1 Pod Cartridge

480 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Popreel P1 Pod Kit

990 ฿

พอตไฟฟ้า

Uwell Popreel PK1

990 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Valyrian 3 Replacement Coil

290 ฿

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

คอยล์ Caliburn G2

450 ฿
ลดราคา!
1,490 ฿

ซิลิโคน

ซิลิโคน Caliburn G

150 ฿
-33%
(1) 200 ฿
-4%

พอตไฟฟ้า

Caliburn G2 Pod Kit 18 W 750 mAh

950 ฿
-31%
สินค้าหมดแล้ว

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn A2 Pod Kit

790 ฿
-14%
สินค้าหมดแล้ว

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn A2S Pod System

850 ฿
สินค้าหมดแล้ว

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn G Pod Kit

940 ฿
-34%
สินค้าหมดแล้ว

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn GK2

790 ฿
สินค้าหมดแล้ว

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn KOKO Prime Vision

990 ฿
-8%
สินค้าหมดแล้ว

พอตไฟฟ้า

Uwell Caliburn X 20W Pod System

1,090 ฿
-50%
สินค้าหมดแล้ว

บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Valyrian 3 Kit 200W

990 ฿
สินค้าหมดแล้ว

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell Caliburn KOKO Cartridge 1.2Ω (1กล่องมี 4 ชิ้น)

450 ฿